Wercken : waer van eenige noyt voor desen gedruct zyn 3. Deel

Layoutgetreues Digitalisat der Ausg.: Amsterdam : Colom, 1630 Zentralbibliothek Sign. : XIXa A 247 m

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Coornhert, Dirk Volkertszoon
Format: Book
Language:Undetermined
Published: Philipps-Universität Marburg 2010
Subjects:
Online Access:DFG-Viewer
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Table of Contents:
Voor-Reden
Register der Boecken, in dit derde Deel gegrepen.
Rvyg bewerp vande alghemene onsydighe uyterlijcke Kerck.
Onwettigh Kerck bouwe der Doperen, tegé J.P.V. Molens Defensio.
- Twede Deel.
- Derde deel.
- 'T vierde deel.
Verschooning der Roomsche afgoderye. Te weten nyterlijcke Ceremonien te plegen oft die een Godt-vruchtigh herte konnen ontreynighen.
Kleyn Munster des Groot roemende David Ioris.
Klockegeslach tegen A. Barentsz als dat de Chrsiten niet met haer lusten hebben te stryden.
Zepe teghen Lamber Daneus, overt berispen van Kornh. brief, raedt ghevende wat religie te kiesen.
Spiegel van H. Nicolaes ongherechticheyt, Vader vant Huys der liefden.
Kruythofken van welruyckende t‘saemenspraecken, so tot volging als waerschouwing.
I. Deel Hooft und Hertsorge.
100 Brieven aen veel geleerde luyden. Tot ont war van sware geloofs verschillen.
Leytsche Disputatie, van des Kercks merck tekenen, en oft de Ghereformeerde oock de waere sy, dan niet.
Predestinatie, verkiesinge en verwerpinge. Ontwerring.
- Tafel
Aflaet Iesu Christi, tot groot maeckinge van God ende Christi eere, en smenschen salicheyt.
Oft Gelove salich maeckt sonder wercken. Bedenckenis.
Vande Bejaerden Doop. By Menno en D. Philips onschrftmatigh voor gestelt.
WT Roedinge van verderfs planting, datmen in dit Leven altyt moet sondigen.
Verantwoordingh syns raet gevenden briefs, hoemen de waere Kercke seeckerlijck sal mogen kennen.
Schyndeucht der secten, uyt de Ceremonien ontstaende.
Levende Kalck op Lamber Danei D. Theol. syn berispen van Coornh, Zepe, overt kennen der waere Kerck.
Korte berisping van Calvini Leere der voorsienicheyt Gods.
Lydens troost, ende compas der rusten.
Samen spreecking vande droefheyt, met Ioh. Basius gehouden.
Boeven tucht tot mindring der schadelijcke ledig gangers.
Misbruyck, intvoeden en niet straffen der stercke Bedelaers.
Vande Sendinge, met Hans van dry Kercken. Te weten Luther, Calvin, en Menno.
Middel tot mindring van secten.
Tweede Deel van Hooft en hertsorge.
Raet om in dese werre secten, recht voor God te wandelen.
Verklaering op Matth. 21. als Iesus Ierusalem genaeckte.
Vrede reden, tot alle twist Kercken, met bondige reden vandeuyterlijcke en innerlijcke Religie.
Haegse disputatie met Saravia D. inde Theologie, volcome gehoofsaemhzder gebede Gods.
Remonstrantie aen‘t Synodus ter Gouwe, Anno 1589. Dat de G. Kerck niet meer wettigh blyckt als al dandre.
Proeve vanden Heydel-berchschen Catechismus.
Verantwoording en wederlegging teghen Lipsij Proces van‘t Ketterdoden int Iest syns levens ghesien.
Gespreck van lief-hebbers des gemeenen nuts. Elck een betreffende
Bethoon vande sotheyt der werelt wyse, die andre verachten en hun selfs prysen.
Venus met Cupido t‘samen spreecking.
Recht gebruyck en misbruyck van tydelijcke have.
Ode Haratij vanden Land bouw, en protest tegen den slaep.
't Bedrog des weerelts, op rym, oft luy en lecker leven.
Lofsang van‘t Gout.
Lof vande gevangenis.
Abrahams uytgang comedie.
Blinden voor Iericho.
Komedie van Israel.
Medecyn der Zielen. [1]
Medecyn der Zielen. Tweede Boeck