Publikationsserver der Universitätsbibliothek Marburg

Titel:De Onderwerpen Van Den Heyligen Doop Nader Bepaald; [...]
Autor:Meyer, Gerhard
Veröffentlicht:2016
URI:https://archiv.ub.uni-marburg.de/eb/2016/0148
URN: urn:nbn:de:hebis:04-eb2016-01489
DOI: https://doi.org/10.17192/eb2016.0148
DDC:230 Theologie, Christentum
Publikationsdatum:2016-11-17
Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

DFG-Viewer

Schlagwörter:

Zusammenfassung:
Layoutgetreues Digitalisat der Ausg.: Utregt : Appels, 1720 Standort: Universität Marburg, Bibliothek Religionswissenschaft (510) Signatur: 729 Bemerkungen: Vollständiger Titel: De Onderwerpen Van Den Heyligen Doop Nader Bepaald; Ofte, Een Ernstig Andwoord, Op De Grote Vraag, Of alle de Jonge Kinderen, die, tot het ontvangen van den H. Doop, in de Gereformeerde Kerk, werden aangeboden, en aangenomen, daar toe, geregtigd zyn? En, Of Deselve, Van de Leeraars, met een goed geweten, konnen gedoopt werden? Opgesteld, door den Seer Eerwaardigen, Godvrugtigen, en Welgeleerden Heer (Bibliothek Wittgenstein) Digitalisiert 2016

Inhaltsverzeichnis / Content:


* Das Dokument ist im Internet frei zugänglich - Hinweise zu den Nutzungsrechten