Disce Mori, ofte Leert Sterven : Eertijdts inde Engelsche Tael beschreven

Layoutgetreues Digitalisat der Ausg.: s´Graven-Hage : Scheltus, 1673 Standort: Universität Marburg, Bibliothek Religionswissenschaft (510) Signatur: 776 Bemerkungen: Werktitel: Learn to die <niederländisch> (Bibliothek Wittgenstein) Digitalisiert 2016

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Sutton, Christopher
Format: Book
Language:Dutch
Published: Philipps-Universität Marburg 2016
Subjects:
Online Access:DFG-Viewer
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Table of Contents:
Den Oversetter Aen sijne Kinderen, Kints-Kinderen, en hare Kinderen
Aende Leser.
Aen den Heere Vertaelder
I. Een vermaninge om een yder te bewegen, …
II. Waer in de oofsaeck ghetoont wort, waerom de menschen soo selden ernstelijck aen haer eynde dencken.
III. Hoe noodtsackelijck het is voor een Christen, sijn eynde te over dencken.
IV. Waer in getoont wort, dat den staet en conditle van het tegenwoordige leven, …
V. Dat de overdenckinghe van het toekomende Leven, in ons kan opwecken …
VI. Dat wy de doodt niet en behoeven te vreesen, veel min als wy daer aen gedencken.
VII. Dat de quellinghen van’t gemoet, die den mensche in sijn leven over komen, …
VIII. Dat het verdriet van ons leven ons mede moet bewegen tot de ernstige overdenckinge …
IX. Hoe veel’er een yder aengelegenis, in den tijdt van gesontheyt, sich te bereyden tot den dagh …
X. Waerinne getoont wort de maniere van dese bereydinghe, of den staet en conditie van leven, …
XI. Hoe een Christen mensch hem sal dragen als hy sieck begint te worden.
XII. Hoe den siecken disponeren moet van sijne weeltsche goderen en besittingen.
XIII. Hoe noodtsaeckelijck het is dat de Siecke sigh ontlast van alle Wereldtsche ghedachten, …
XIV. Hoe de Siecke, wanneer de sieckte meer en meer toeneemt, bewoghen moet worden …
XV. Hoe die ghewaerschouwt moeten worden die onwilligh schijnen te zijn, om de wereldt te verlaten.
XVI. Hoe de soodanige bewogen sullen worden om gerustelijck hier van daen te scheyden, …
XVII. Hoe de ongedulge siecke bewoghen moet worden, …
XVIII. Hoe de soodanige sullen worden ghetroost, die in tijde van sieckten in haer ghemoet ontrust schijnen …
XIX. Hoe de Siecke in Doodts-noot leggende tot sijn eynde bereyt moet worden.
XX. Hoe de Siecke onderwesen dient te worden, van de geene die dese wightige saecke bysnderlijck aenbevolen is.
XXI. Waer in vertoont wort, hoemen de Siecke inde ure des Doodts sal bevelen in de handen Godts.
XXII. Een vermaninghe om de klagende, over de doodt van anderen, te vertroosten.
XXIII. Hoe de gheene die op Zee of te Lande eenighe periculeuse aenslagen willen aenvaerden, …
XXIV. Een korte onderrechtinge, voor soodanige, die gheroepen worden om schielijck van dese wereldt te scheyden.
XXV. Een vermaninghe aen alle de soodanighe die haer selven onstrust vinden …
XXVI. Een troostende vermaninghe, voor de geene die meenighmael al te droevigh zijn, ...
XXVII. Een vermanighe aen allen, om haer, terwijl sy dagh en tijdt hebben, te haesten, …
XXVIII. De groote droefheydt over sulcke menschen, welcke de gelegentheyt des tijdts, …
XXIX. Waer in getoont wort, dat onder andere redenen, de lesse van het wel sterven ons met recht …
XXX. Waer in eyndelijck ghetoont wort, dat de bepeynsinghe vande komste Christi ten Oordeel een yder behoorde te beweghen, …
Register der Capittelen.