Het Licht der Zee-vaert

Layoutgetreues Digitalisat der Ausg.: Amsterdam, 1608 UB Sign.: XIIIf B 154 z #K [A]

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Blaeu, Willem J.
Format: Book
Language:Undetermined
Published: Philipps-Universität Marburg 2010
Subjects:
Online Access:DFG-Viewer
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Table of Contents:
Titelblatt: Het Licht der Zee-vaert
Widmung: Den Vermogenden Edelen Erntfesten Wysen …
Tot den goetwilligen Leser
Corte ende clare Inleydinghe tot het verstant van de hemelsche Sphaera
'Eerste Boeck van''t Licht der Zee-vaert'
Tafel des eersten Boecx.
Caarte No. 1
Cap. I. Beschryvinghe vande Vliestroom ende Tessel Stroom
Cap. II. Beschryvinghe der Zeecusten ende Habenen van Hollandt …
Caarte No. 2
Caarte No. 3
Cap. III. Eygenlijcke verclarighe hoemen alle de Zeecusten …
Caarte No. 4
Cap. IIII. Eijghentlijcke beschrijbinghe van alle de Eylanden …
Cap. V. Hoemen de Zeecusten van Bretaignen …
Caarte No. 5
Cap. VI. Ware Beschrijvinge der Zeecusten van Francryck …
Caarte No. 6
Caarte No. 7
Cap. VII. Beschrijvinghe der Zeecusten van Biscayen
Caarte No. 8
Cap. VIII. Ware beschrijbinghe der Zeecusten van Galissien
Cap. IX. Beschrijvinghe der Zeecusten van Galissien ende Portugael gheleghen
Caarte No. 9
Caarte No. 10
Cap. X. Eygentlijcke Beschrijvinghe der Zeecusten van Portugael ende Algarve
Cap. XI. Beschryvinghe der Zeecusten van Algarve ende Andalusien
Caarte No. 11
Caarte No. 12
Caarte No. 13
Cap. XII. Beschrijvinghe der Zeecusten van Barbarien
Caarte No. 14
Caarte No. 15
Cap. XIII. Ware Beschrijvinghe vande Canarische ende Vlaemsche Eylanden
Caarte No. 16
Cap. XIIII. Eygentlijcke Beschrijvinghe hoemen de Zeecusten ende Havenen vande West Zuyd ende Oost-syde van Yerlandt
Cap. XV. Eygentlycke Verclaringhe hoemen de Havenen ende Zeecusten beseylen sal gheleghen tusschen den hoeck van Wals …
Caarte No. 17
Cap. XVI. Ware Beschrijvinghe vande Zeecusten van Enghelandt
Caarte No. 18
Cap. XVII.
Caarte No. 19
Eynde des Eersten Boecx.
'Tweede Boeck van''t Licht der See-vaert'
Tafel des tweeden Boecx.
Caarte No. 20
Cap. I. Ware Beschrybinghe van alle de Eylanden die tusschen Vlielandt ende Elbe zijn gheleghen
Caarte No. 21
Cap. II. Beschryvinghe vande Zeecusten van Jutlandt ende der Jutsche eylanden
Caarte No. 22
Cap. III. Grondtlijcke verclarighe vande ghelghentheyt der Zeecusten ende Havenen van Jutlandt
Cap. IIII. Ware Beschryvinghe vande Belt Wedersondt ende Melversont
Caarte No. 23
Cap. V. Eyghentlijcke Beschryvinghe hoemen voort door de Belt na Femeren ende langhs de custen van Holsten
Caarte No. 24
Cap. VI. Clare Beschryvinghe der Zeecusten van Pomeren ende Pruyssen van Colberhen af tot der Memel toe
Caarte No. 25
Caarte No. 26
Cap. VII. Eyghentlijcke Beschryvinghe der Zeecusten Eylanden Havenen Rivieren ende Inwycken van Coerlandt ende Liiflandt
Cap. VIII. Beschryvinghe der Zeecusten van Liiflandt Russen ende Finlandt …
Caarte No. 27
Caarte No. 28
Cap. IX. Eyghentlijcke Beschryvinghe van de ghelghentheiyt der Zeecusten ende Havenen van Sweden
Cap. X. Beschryvinghe der Zeecusten van Schoonen
Cap. XI. Beschryvinghe van de Custe van Noorweghen Zeelandt Dalandt …
Caarte No. 29
Cap. XII. Beschyvinghe der Zeecusten van Noorweghen van der Neuse af tot de Stadt van Berghen toe
Caarte No. 30
Cap. XIII. Beschyvinghe der Zeecusten van Noorweghen van Berghen ofte Jeltefoort af tot de Noord-caep toe
Caarte No 31.
Caarte No. 32
Cap. XIII. Beschryvinghe der Zeecusten van Laplandt van de Noordcaap af tot de Mondt vande witte Zee
Caarte No. 33
Caarte No. 34
Caarte No. 36
Cap. XV. Beschryvinghe der Zeecusten van Ruslandt Corellen ende Laplandt die aende witte Zee gheleghen zijn
Cap. XVI. Beschryvinghe van de Eylanden van Fero ofte Farre
Caarte No. 37
Caarte No. 38
Cap. XVII. Beschryvinghe vande Eylanden die daer gheleghen zijn achter den noordwest hoeck van Schotlandt
Caarte No. 39
Cap. XVIII. Beschryvinghe vande Eylanden van Orcanesse ofte Orcades
Caarte No. 40
Cap. XIX: Beschryvinghe van de Noordcuste van Enghelant van benoorden Nicasteel af tot Jarmuyen toe
Caarte No. 41
Cap. XX. Beschryvinghe der Zeecusten van Enghelandt van Iarmuyen af tot het Moorlandt toe
Eynde des tweeden Boecx