De Wonderen, Van Gods vrye Genade, Getoont in de Bekeering van Grietje Hendriks, In het 91 jaar hares Ouderdoms, in de tyt van 16 weeken door de Heere Geroepen, Geregtveerdigt, Geheyligt en Verheerlijkt. Gestorve den 22. January, 1702. Door Lief-hebbers der Waarheit. Psalm lll: 2. De Werken des Heeren zijn groot, sy worden gezogt van alle die daar lust toe hebben.
https://archiv.ub.uni-marburg.de/eb/2016/0300