De Zedelyke En Stichtelyke Gezangen : Vermeerderd met een Byvoelsel, En Den Lof en Oordeel van de Werken der Barmhertigheid
http://archiv.ub.uni-marburg.de/eb/2016/0089