De Waarachtige Messias Zynde de tweede Persoon van de Heilige Drie-Eenheit, in eenigen Vragen en Antwoorden voorgesteld, En uyt de Heylige Schriftuur klaar en duytelyk bewezen
http://archiv.ub.uni-marburg.de/eb/2015/0218