Staat van de roomsch catholyke religie
http://archiv.ub.uni-marburg.de/eb/2013/0328